Tidsåtgång projektaktiviteter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en plan för tidsåtgången i ett projekt. Du kan ange tidsåtgång för upp till 24 olika projektaktiviteter, och för varje aktivitet kan du dela upp tiden på upp till 7 olika grupper eller personer som tidsbelastas.

Ett projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifika mål, begränsad tidsperiod och förutbestämda resurser. Ett projekt har en särskild projektorganisation och projektledning. Detta är ordboksdefinitionen, men ett projekt ser olika ut i olika företag. Det är dock viktigt att styra projektet i rätt riktning och ha uppsikt över projektets olika delar. Med en plan för tidsåtgången av olika projektaktiviteter underlättas detta arbete betydligt.

Specifikation

  • Tidsåtgång projektaktiviteter 2024
  • 1963
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider