Tidsallokering styrelsemöte marknadssituation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera tidsanvändningen vid ett styrelsemöte om bolagets marknadssituation.

Styrelsemöten kan ibland bli onödigt långa på grund av att planeringen inte setts över tidsmässigt.

Denna mall består av ett Excel-dokument som är speciellt avsett för styrelsemöte där frågan om marknadssituationen ska tas upp. Mallen fylls enkelt i med den tid varje moment under mötet beräknas ta. Mallen beräknar därefter den totala tidsåtgången och låter dig planera in raster och optimera tiden. På detta sätt kan mötet bli mer tidseffektivt.

Specifikation

  • Tidsallokering styrelsemöte marknadssituation 2024
  • 740
  • 1,33
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider