Tidsallokering styrelsemöte strategi 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planera tidsanvändningen vid ett styrelsemöte om bolagets strategi.

Styrelsemöten kan ibland bli onödigt långa på grund av att planeringen inte setts över tidsmässigt.

Denna mall består av ett Excel-dokument som är särskilt anpassat för ett styrelsemöte där fråga om företagets strategi ska tas upp. Mallen kan enkelt fyllas i med den tid varje moment under mötet beräknas ta. Mallen beräknar därefter den totala tidsåtgången och låter dig planera in raster och optimera tiden. På detta sätt kan mötet bli mer tidseffektivt.

Specifikation

  • Tidsallokering styrelsemöte strategi 2024
  • 741
  • 1,33
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider