Tidsplan för delning - upplösning och bildning av bolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tidsplan för delning – upplösning av det överlåtande bolaget och bildning av övertagande bolag.

Vid delning av bolag måste flera beslut fattas i en viss ordning. Det kan därför underlätta att upprätta en tidsplan för delningen. Tidsplanen kan guida dig genom delningen samtidigt som den ger en överblick över var i delningen bolaget befinner sig och hur många av delningens olika moment som kvarstår.

Tidsplanen utgör inget lagstadgat krav, men den kan utgöra ett stöd som låter bolagen hålla de lagstadgade tidsfristerna för de ansökningar och registreringar som måste göras till följd av delningen. Genom att använda dig av DokuMeras tidsplan kan delningen ske på ett överskådligt sätt utan att någon del av processen förbises.

Specifikation

  • Tidsplan för delning - upplösning och bildning av bolag 2024
  • 3733
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider