Tidsuppföljning styrelseärenden 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som styrelseordförande att göra tidsuppföljning av styrelseärenden som identifierats eller tidigare behandlats.

Tidsuppföljningen avser större ärenden som kommit upp vid tidigare möten som styrelsen haft och vilket det beslutats om att de ska fortsätta behandlas vid ett senare styrelsemöte. Ofta kan det vara svårt att hålla reda på dessa lösa trådar som ska tas upp senare. Därför kan det vara bra att samla ärendena i ett dokument för att hålla reda på uppföljningen.

Mallen består av ett Excel-dokument som låter dig fylla i ärendena, sortera dem och sätta datum för deras slutbehandling.

Specifikation

  • Tidsuppföljning styrelseärenden 2024
  • 1130
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider