Tilläggsköpeskillingsklausul 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en tilläggsköpeskillingsklausul.

Vid företagsöverlåtelser används ofta en så kallad tilläggsköpeskilling användas för att reglera köparens betalning till säljaren. Detta innebär att köparen inte betalar hela köpeskillingen vid tillträdet. I stället betalas en del av den vid ett senare tillfälle, till exempel när det har blivit möjligt att avgöra företagets framtida resultat.

Säljaren erhåller således, till att börja med, grundköpeskillingen som är ett fastställt belopp. Därefter har säljaren möjlighet att erhålla ytterligare betalning genom tilläggsköpeskillingen som grundar sig på framtida resultat under en begränsad period.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta en tilläggsköpeskillingsklausul som kan fogas till avtalet om företagsöverlåtelse.

Specifikation

  • Tilläggsköpeskillingsklausul 2024
  • 4402
  • 1,28
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider