Tillskott (Ej aktieägare och villkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett villkorat tillskott (ej aktieägare).

Tillskott till ett bolag kan göras på grund av att förluster behöver täckas eller att bolaget behöver likvida medel. Att tillskottet är villkorat innebär att det har en karaktär av lån, det vill säga de som tillskjutit kapitalet har rätt att få tillbaka detta vid ett senare tillfälle.

Denna mall avser tillskott till ett bolag i form av en avskrivning av en fordran. Återbetalning till de som gjort tillskottet ska enligt villkoren ske genom betalning ur disponibla vinstmedel.

Specifikation

  • Tillskott (Ej aktieägare och villkorat) 2024
  • 3982
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider