Tillskott (Ej aktieägare - ovillkorat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett ovillkorat tillskott (ej aktieägare).

Tillskott till ett bolag kan göras på grund av att förluster behöver täckas eller att bolaget behöver likvida medel. Att tillskottet är ovillkorat innebär att de som tillskjutit kapitalet inte förväntar sig att få tillbaka detta vid ett senare tillfälle.

Denna mall avser tillskott till ett bolag i form av en avskrivning av en fordran. Återbetalning till de som gjort tillskottet förväntas inte ske på grund av att det är ovillkorat.

Specifikation

  • Tillskott (Ej aktieägare - ovillkorat) 2024
  • 3983
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider