Tjänstledighetsansökan 2024

Denna mall från DokuMera låter dig som anställd fylla i en ansökan om tjänstledighet.

Tjänstledighet är när en anställd beviljats ledighet från sin anställning under viss tid, utöver vanlig semester och dylikt. Möjligheten att få tjänstledigt regleras i lag och kollektivavtal. Arbetsgivaren har inte någon möjlighet att säga upp eller avskeda en anställd enbart på grund av begärd tjänstledighet.

De former av lagstadgad tjänstledighet som en anställd kan kräva får avse

- föräldraledighet - näringsverksamhet - studier - trängande familjeskäl

Tjänstledighet för eget företagande, antingen som enskild näringsidkare eller i företagsform, kan medges för en period om högst sex månader. Rätt till tjänstledighet finns även för offentliga uppdrag i riksdag, landsting och kommun.

Specifikation

  • Tjänstledighetsansökan 2024
  • 4527
  • 1,26
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider