Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett tjänstgöringsbetyg (arbetsbetyg) med svaga rekommendationer för en anställd som slutar hos företaget.

När en anställd avslutar sin anställning hos en arbetsgivare kan denne begära att få ett tjänstgöringsintyg eller ett tjänstgöringsbetyg. Ett betyg innehåller både en bekräftelse på att personen har varit anställd hos arbetsgivaren samt ett omdöme angående den anställdes prestationer under anställningen. Ett tjänstgöringsbetyg bör innehålla information om den anställdes personuppgifter, anställningstid och arbetsuppgifter.

Denna mall består av ett färdigt tjänstgöringsbetyg med svaga rekommendationer som enkelt kan kompletteras med egen information. Mallen har en klar disposition med exemplifierande text som enkelt låter dig att skapa ett anställningsbetyg efter dina behov.

Specifikation

  • Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2024
  • 933
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider