Tjänstgöringsintyg Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett tjänstgöringsintyg på engelska för en anställd som slutar hos bolaget.

När en anställd slutar bör arbetsgivaren utfärda ett tjänstgöringsintyg eller ett tjänstgöringsbetyg. Ett intyg är, till skillnad från ett betyg, bara en bekräftelse på att arbetstagaren varit anställd vid företaget och innehåller inga värderingar om arbetsinsatsen.

Ett intyg bör innehålla den anställdes personuppgifter, anställningstid och arbetsuppgifter och ska undertecknas av närmaste chef. Intyget ska lämnas till den anställde inom en vecka efter det att vederbörande begärt det.

Specifikation

  • Tjänstgöringsintyg Engelsk 2024
  • 4280
  • 1,30
  • 1
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider