Transportköp 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om transportköp.

Ett transportköp ger en köpare möjlighet att vidareöverlåta en fastighet till en ny köpare på oförändrade villkor inom tre månader från sitt förvärv, utan att ny stämpelskatt behöver tas ut.

Befrielse från stämpelskatt medges däremot inte om - den som överlåtit egendomen är en juridisk person som har köpt egendomen från en annan juridisk person, som ingår i samma koncern, och - den som förvärvat egendomen är en juridisk person som är moderföretag eller dotterföretag till den som överlåtit egendomen till förvärvaren.

Mallen låter dig upprätta ett avtal om transportköp av fastighet. Den är tänkt att användas i kombination med själva avtalet om överlåtelse av fastighet.

Specifikation

  • Transportköp 2024
  • 3576
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider