Turordningslista vid arbetsbrist 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist kan föreligga på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl. Vart och ett av företagets driftsenheter ska upprätta en turordningslista som specificerar i vilken ordning som arbetstagare kan sägas upp.

Mallen låter dig enkelt fylla i de personer som ska vara med på turordningslistan.

Observera att företag med högst tio arbetstagare har rätt att undanta högst två personer från turordningslistan. I övrigt gäller sist in först ut-regeln för de anställda som har tillsvidareanställning. Det är den sammanlagda anställningstiden inom företaget eller koncernen som gäller. Det finns fler regler som bör tas hänsyn till vid upprättandet av listan, så ta gärna hjälp av DokuMeras mall Checklista för turordningslista med id 4263.

Specifikation

  • Turordningslista vid arbetsbrist 2024
  • 4264
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider