Underborgen av företag (Enkel borgen) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om enkel underborgen.

Mallen består av ett avtal, eller kontrakt, om enkel borgen som är klart att ifyllas med relevant information för att fungera som underborgen åt borgensmännen.

Enkel borgen innebär att borgenären först måste söka betalning från gäldenären innan han eller hon vänder sig till borgensmannen eller borgensmännen.

Underborgen innebär att en borgensman går i borgen för gäldenären gentemot borgensmännen. Underborgensmannen blir en säkerhet för borgensmännens regressrätt mot gäldenären om denne inte kan betala.

Specifikation

  • Underborgen av företag (Enkel borgen) 2024
  • 4103
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider