Underhandsackord 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underhandsackord, dvs. en frivillig överenskommelse mellan gäldenären och dennes borgenärer om att sätta ner borgenärernas fordringar.

Det vanligaste skälet för borgenärerna att gå med på ett underhandsackord är att gäldenären annars riskerar att hamna på obestånd, dvs. gå i konkurs, vilket innebär att borgenärerna i regel inte får ut något alls av sina fordringar.

Ett underhandsackord kan ske utan företagsrekonstruktion, men kan också vara en del av en sådan. Den här mallen utgår från att det inte föreligger någon företagsrekonstruktion, men den kan enkelt användas även i en sådan process.

Specifikation

  • Underhandsackord 2024
  • 5208
  • 1,15
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider