Underlag för investering (Equity Term Sheet) Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en investering i ett företag, ett så kallat equity term sheet. Mallen är upprättad på engelska.

Med hjälp av underlaget kan du upprätta ett underlag för en kommande investering. Mallen hjälper dig att reglera vad som ska gälla bland annat i fråga om belopp, villkor för investeringar, aktieägaravtal samt övriga villkor av betydelse för investeringen.

Specifikation

  • Underlag för investering (Equity Term Sheet) Engelsk 2024
  • 5314
  • 1,14
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider