Underleverantörsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underleverantörsavtal (legotillverkningsavtal).

En underleverantör (legotillverkare) producerar och levererar en vara till en huvudleverantör som i sin tur monterar in varan i sin produkt. Slutprodukten säljs sedan vidare till en kund.

Denna mall om underleverantörsavtal som Dokumera har upprättat reglerar bland annat utfallsprov, vad som gäller vid leveransförsening, vilken rätt till omförhandling som finns, vilket produktansvar som föreligger, rätt till hävning, sekretessbestämmelser m.m. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Underleverantörsavtal 2024
  • 4053
  • 1,36
  • 11
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider