Underrättelse till beställare - hinder 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som entreprenör att meddela en beställare om ett hinder.

Av AB 04 och ABT 06 framgår att entreprenören under vissa omständigheter ska meddela beställaren när entreprenören hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Denna mall hjälper dig som entreprenör att meddela beställaren om detta.

Specifikation

  • Underrättelse till beställare - hinder 2024
  • 5340
  • 1,14
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider