Underrättelse till socialnämnd enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en underrättelse till socialnämnden enligt 12 kap. 25 § 2 st. jordabalken.

När hyresgästen använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i en sådan utsträckning att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).

Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Mallen låter dig enkelt fylla i nödvändiga uppgifter för att kunna underrätta socialnämnden om detta ärende.

Specifikation

  • Underrättelse till socialnämnd enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2024
  • 3522
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider