Uppdragsavtal (kort) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort avtal om konsulttjänster som ska utföras för en viss person.

Mallen består av ett kortare avtal som är speciellt anpassat för konsulttjänster som ska utföras för en viss person. Avtalets innehåll bestämmer ramarna för konsulttjänsten. Det är därför mycket viktigt att detta är anpassat för den specifika typen av tjänst som konsulten tillhandahåller.

Avtalsmallen underlättar upprättandet och säkerställer att det väsentliga i ett avtal för konsulttjänst för viss person finns med.

Specifikation

  • Uppdragsavtal (kort) 2024
  • 4036
  • 1,32
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider