Uppdragsavtal (kort) Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort avtal om konsulttjänster på engelska (consultancy agreement) som ska utföras för en viss person.

Mallen består av ett kortare avtal som är speciellt anpassat för konsulttjänster som ska utföras för en viss person. Avtalets innehåll bestämmer ramarna för konsulttjänsten. Det är därför mycket viktigt att detta är anpassat för den specifika typen av tjänst som konsulten tillhandahåller.

Avtalsmallen underlättar upprättandet och säkerställer att det väsentliga i ett avtal för konsulttjänst för en viss person finns med.

Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Uppdragsavtal (kort) Engelsk 2024
  • 4329
  • 1,30
  • 3
  • docx
1 795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider