Uppdragsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett uppdragsavtal mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare.

Uppdragsavtalet ger ramarna för uppdraget genom att fastställa omfattning och form för utförandet av uppdraget. Ett bra uppdragsavtal hjälper till att förebygga missförstånd genom att vara klart och tydligt formulerat samtidigt som det är tillräckligt detaljerat för att beröra uppdragets viktiga punkter. DokuMeras mall för uppdragsavtal är utformat med detta i åtanke och låter dig enkelt anpassa avtalet till de specifika behov som uppdraget och andra förhållanden ger upphov till.

Uppdragsavtalet är formulerat både som ett fastprisavtal och ett löpande räkningsavtal. Klausuler behöver således strykas och/eller anpassas beroende på val av arvodesform.

Specifikation

  • Uppdragsavtal 2024
  • 1305
  • 1,40
  • 10
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider