Uppföljningssamtal kränkande särbehandling 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska hålla i ett uppföljningssamtal med en medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling.

När någon utsatts för kränkande särbehandling är det viktigt att följa upp de åtgärder som vidtagits och se om de haft någon effekt eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Ta hjälp av DokuMeras mall Uppföljningssamtal kränkande särbehandling när du genomför ett uppföljningssamtal med en medarbetare som blivit utsatt.

Specifikation

  • Uppföljningssamtal kränkande särbehandling 2024
  • 4604
  • 1,21
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider