Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta upphandlingsföreskrifter beträffande varor vid en upphandling.

Föreskrifterna reglerar hur de olika anbudsgivarnas/varuleverantörernas anbud ska behandlas och värderas under upphandlingsprocessens alla faser. Vidare berörs bland annat hur anbudets form och innehåll ska se ut, hur anbudsförfarandet går till och enligt vilka kriterier anbud bedöms, ersättningsform samt hur lång anbudsgivningens tid ska vara.

Specifikation

  • Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2024
  • 4056
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider