Upplåtelse av jakt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal angående upplåtelse av jakträtt, även kallat jakträtt.

Jakträtt innebär att nyttjanderättshavaren med vissa begränsningar har rätt att jaga på fastighetsägarens fastighet.

Ta hjälp av DokuMeras mall när ett avtal om upplåtelse av jakträtt ska upprättas. Avtalet kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information, exempelvis med vilka krav eller begränsningar som gäller för utövandet av jakträtten.

Specifikation

  • Upplåtelse av jakt 2024
  • 3483
  • 1,31
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider