Upplåtelseavtal Brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett upplåtelseavtal för en bostadsrättsförening.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen, om inte något annat följer av lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

I upplåtelsehandlingen skall följande anges: parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift.

Denna mall hjälper dig att upprätta ett upplåtelseavtal för en bostadsrättsförening enligt ovan.

Specifikation

  • Upplåtelseavtal Brf 2024
  • 5379
  • 1,13
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider