1780 Upplupna avtalsintäkter 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets upplupna avtalsintäkter.

I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och med hjälp av dator. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 7 redovisas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Denna mall i Excel-format avser konto 1780 där upplupna avtalsintäkter redovisas. Mallen kan enkelt fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • 1780 Upplupna avtalsintäkter 2024
  • 323
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider