Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av en anställd, på grund av arbetsbrist, när den anställde inte har företrädesrätt till återanställning.

Uppsägning av anställd på grund av arbetsbrist räknas som en saklig grund och behöver inte bara bero på dålig orderingång utan kan även vara att företaget t.ex. gör en omorganisation, flyttar delar av verksamheten till annan ort osv.

Om den anställde är fackligt anställd måste arbetsgivaren förhandla med facket enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivaren ska iaktta turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Företrädesrätt till återanställning gäller bara i 9 månader och endast för den som varit anställd hos arbetsgivaren i minst 12 månader de senaste tre åren.

Specifikation

  • Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2024
  • 1034
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider