Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning av hyresvärd för avflyttning.

Uppsägningstid vid hyra av lokal är minst tre månader om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och minst nio månader om hyrestiden är längre än nio månader. Om förlängning av avtalet inte är möjlig måste hyresvärden förklara varför. Om inga goda skäl finns kan värden tvingas betala skadestånd till hyresgästen. Uppsägningen måste också innehålla underrättelse att hyresgästen kan, inom två månader från uppsägningen, överklaga till hyresnämnden. Uppsägningen är utan verkan om ovanstående punkter inte finns med.

Specifikation

  • Uppsägning för avflyttning (Uppsägning av lokalhyresvärd) 2024
  • 3547
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider