Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning av hyresvärd för villkorsändring.

En hyresgäst eller hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal för att begära "villkorsändring". Detta görs främst för att sänka eller höja hyran. Till villkorsändringen bör ett nytt förslag till avtal bifogas, speciellt om det handlar om många villkorsändringar. Om parterna inte kan enas kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden. Regler angående uppsägning för villkorsändring återfinns i 12 kap. 58 § jordabalken.

Specifikation

  • Uppsägning för villkorsändring (Uppsägning av hyresvärd) 2024
  • 3549
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider