Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arrendator att upprätta en uppsägning för villkorsändring.

Om arrendatorn vill säga upp avtalet om bostadsarrende för villkorsändring ska han eller hon skriftligen informera jordägaren om detta. En begäran om detta ska lämnas senast ett år före arrendetidens utgång. Enligt 10 kap. 6 § jordabalken ska arrendeavgiften vid förlängning utgå med ett skäligt belopp. Om jordägaren och arrendatorn inte kan komma överens om avgiftens storlek ska den bestämmas så den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt.

Denna mall låter dig enkelt och snabbt upprätta detta meddelande om uppsägning för villkorsändring.

Specifikation

  • Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2024
  • 3489
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider