Uppsägning pga förverkande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppsägning på grund av förverkande.

En uppsägning på grund av förverkande ska delges hyresgästen. En hyresrätt kan förverkas genom kontraktsbrott och därmed leda till uppsägning av hyreskontraktet. Kontraktsbrotten som ger rätt att säga upp på grund av förverkande rör oftast - upplåtelse av lägenheten i andrahand utan tillåtelse, - allvarlig vanvård av lägenheten eller allmänna utrymmen, - orsakande av allvarliga störningar inom fastigheten, - dröjsmål med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen.

För de fall du ska upprätta en uppsägning där förverkandegrunden är obetald hyra använder du dig i stället av DokuMera-mallen Uppsägning p.g.a. obetald hyra (id 3525).

Specifikation

  • Uppsägning pga förverkande 2024
  • 3551
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider