Uppvaktningspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en uppvaktningspolicy för ditt företag.

En uppvaktningspolicy anger riktlinjer för vad som gäller för gåvor till anställda och samarbetspartners vid särskilda uppvaktningstillfällen. Att anta en skriftlig policy på detta område kan bespara företaget flera problem, t.ex. rörande beskattning, och hjälpa till att hålla dessa kostnader nere.

Mallen är en komplett uppvaktningspolicy och innehåller de regler som generellt gäller på de flesta företag som har antagit en uttrycklig policy vad gäller gåvor. Om du finner det lämpligare att anta andra riktlinjer kan du enkelt anpassa mallen till företagets syn genom att ändra ett fåtal punkter i policyn.

Specifikation

  • Uppvaktningspolicy 2024
  • 4339
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider