Utbildningsplan ISO 45001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en utbildningsplan för dina anställda gällande arbetet med ISO 45001.

Det företag som avser att certifiera sig enligt ISO 450001 behöver säkerställa att det finns tillräcklig kompetens för att uppfylla alla skyldigheter. En utbildningsplan kan hjälpa dig i detta arbete.

Med hjälp av planen kan du fylla i vilka arbetstagare som berörs och vilka färdigheter dessa personer har, liksom vilka utbildningsinsatser som behöver sättas in.

Specifikation

  • Utbildningsplan ISO 45001 2024
  • 5265
  • 1,15
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider