Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att, för en viss investeringstidpunkt, räkna ut hur stor ägarandel nuvarande ägare måste avstå ifrån, antaget visst investeringsbelopp, avkastningskrav och investeringshorisont för en tänkt investerare.

Vid en utspädningseffekt fördelas värdet av ett aktiebolags tillgångar på ett större antal aktier än tidigare och varje aktie representerar då en mindre andel av bolaget än tidigare. Denna effekt kan uppstå vid t.ex. en nyemission, fondemision eller utgivning av konvertibler. Bolagets ursprungliga ägare kommer alltså att minska sitt procentuella innehav i bolaget om de inte deltar i nyemissionen genom att betala in mer pengar.

Specifikation

  • Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2024
  • 1121
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider