Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utvärdera och föra en diskussion om möteseffektiviteten i ledningsgruppen.

Mallen består av ett antal diskussionsfrågor samt en tabell för utvärdering av möteseffektiviteten i ledningsgruppen.

Mallen kan användas både som observationsmall och som underlag för diskussion och analys.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras mall Diskussionsunderlag för effektiva möten (ID 5069)

Specifikation

  • Utvärdering och diskussionsunderlag - möteseffektivitet 2024
  • 5075
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider