VD-instruktion Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en vd-instruktion på engelska, för fastställelse, innehållande styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör (enligt aktiebolagslagen). I dessa bolag får vd och styrelsens ordförande inte vara samma person. I ett privat aktiebolag kan styrelsens ordförande utses till vd.

Vd:n sköter den löpande verksamheten och ser till att redovisning m.m. är i ordning. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av den skriftliga vd-instruktion som styrelsen bör utarbeta. Om vd fattar beslut som står i strid med instruktionen från styrelsen och detta beslut skadar bolaget kan bolagsstämman kräva skadestånd av vd:n.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • VD-instruktion Engelsk 2024
  • 3192
  • 1,30
  • 3
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider