VD-utvärdering – ledningsgruppen 2024

Denna mall från DokuMera hjälper ledningsgruppen att utvärdera företagets VD. Mallen är utformad som en enkät med 16 frågor för ledningsgruppens medlemmar att ta ställning till.

Frågeformuläret är ett generellt underlag och hur resultatet bedöms är individuellt för varje företag. Det beror helt enkelt på vilken vikt som läggs på de olika frågorna. Generellt kan dock sägas att ju högre medelvärdet av den totala poängsumman är desto högre värderar ledningsgruppen den verkställande direktörens arbete.

Specifikation

  • VD-utvärdering – ledningsgruppen 2024
  • 4537
  • 1,31
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider