Varning till anställd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en varning till en anställd, i ett företag utan kollektivavtal.

En uppsägning eller ett avsked av en anställd måste föregås av en varning eller erinran. En första åtgärd är lämpligen en muntlig tillsägelse. Därefter bör du använda dig av en skriftlig handling. Den är endast en påminnelse om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och risken för uppsägning.

Specifikation

  • Varning till anställd 2024
  • 383
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider