Varningssignaler penningtvätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att identifiera varningstecken på penningtvätt.

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare, däribland revisorer och advokater, skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett, men om misstanken finns kvar efter en närmare granskning ska verksamhetsutövaren utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen.

I den här mallen finner du omständigheter/varningstecken som du bör vara uppmärksam på och som kan tyda på att din huvudman ägnar sig åt aktiviteter som kan utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism. Observera att listan inte är uttömmande, och att det kan finnas andra omständigheter som kan ge misstanke.

Mallen är framför allt relevant för revisorer, men kan med fördel användas även av andra som tillhandahåller tjänster och som omfattas av penningtvättslagen.

Specifikation

  • Varningssignaler penningtvätt 2024
  • 5423
  • 1,13
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider