Varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd pga personliga förhållanden 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd p.g.a. personliga förhållanden.

En arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren enligt 30 § LAS samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Dokumentmallen låter dig snabbt och enkelt fylla i underrättelsen för att uppfylla varselplikten till den fackliga organisationen.

Specifikation

  • Varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd pga personliga förhållanden 2024
  • 3621
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider