Veckobudget över säljaktiviteter 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som säljansvarig chef att skapa och följa utfallet av en veckobudget avseende aktiviteter i företagets försäljning, hos upp till fyra säljare eller säljgrupper.

Veckobudgeten är en del av en säljplan där du budgeterar tänkta utfall vad gäller försäljningen. En veckobudget för säljaktiviteter visar hur många möten som har genomförts samt resultatet av mötena.

Denna mall består av tabeller där en säljares möten och dess utfall presenteras. På varje blad finns separata kolumner för varje säljares bokningskontakter med befintliga kunder, bokningskontakter med icke-kunder och säljmöten.

Specifikation

  • Veckobudget över säljaktiviteter 2024
  • 4231
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider