Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för innehavare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor (enkelt) - ensidig rätt för innehavare.

Mallen är vidare tänkt att utgöra en bilaga till ett skuldebrev som kan konverteras till en fordran på aktier i bolaget (konvertibel). Villkoren ger mer detaljerad information om skuldebrevets innebörd och de villkor som konvertibeln (inklusive aktierna) är behäftade med. Mallen är vidare tänkt att användas för konvertibler där innehavaren äger ensidig rätt att konvertera fordran till en fordran i aktier.

Eftersom skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev kan det inte överlåtas utan är ställt till en viss person och inte generellt till skuldebrevets innehavare. Villkoren innehåller därför såväl emittentens som innehavarens underskrift och närmare information.

Specifikation

  • Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för innehavare 2024
  • 3772
  • 1,32
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider