Villkor _Enkelt_ - Rätt för bolaget och innehavare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för konvertibler i bolaget.

En konvertibel är en typ av skuldebrev som är utgivet (emitterat) av ett företag och kan konverteras till aktier i företaget till en förutbestämd kurs. Konverteringen kan oftast ske först efter ett förutbestämt datum. Att villkoren rör ett enkelt skuldebrev innebär att detta skuldebrev är utställt till viss person inte kan överlåtas till annan.

Mallen som DokuMera har utarbetat ger ömsesidig rätt till både bolaget och skuldebrevsinnehavaren att konvertera fordran till en fordran i aktier. Mallen låter dig ocks fylla i de villkor i form av kurser, tidsperioder och övrigt som önskas.

Specifikation

  • Villkor _Enkelt_ - Rätt för bolaget och innehavare 2024
  • 3773
  • 1,33
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider