Villkor för förlagslån (Enkelt) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för ett enkelt förlagslån.

Ett förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet, vanligen med 10 – 15 års löptid, som ges ut av industriföretag, hypoteksinstitut och banker. Förlagsbeviset utgör en andel av förlagslånet och är ett skuldebrev som löper med ränta på viss tid.

Förlagsbeviset medför i regel en större risk jämfört med t.ex. en obligation (men lägre än en aktie). Räntan är dock vanligtvis högre. Avkastningen på förlagslånet utgår med antingen fast eller rörlig ränta eller som en riksobligation. En emission av förlagslån kan ses som ett alternativ till nyemission av aktier.

Specifikation

  • Villkor för förlagslån (Enkelt) 2024
  • 4107
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider