Villkor för förlagslån (Löpande) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för ett löpande förlagslån.

Ett förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet, vanligen med 10 – 15 års löptid, som ges ut av industriföretag, hypoteksinstitut och banker. Förlagsbeviset utgör en andel av förlagslånet och är ett skuldebrev som löper med ränta på viss tid.

Villkoren till ett löpande företagslån anger bland annat kreditgivare och kredittagare, bestämmelser kring ränta och tidpunkt för återbetalning, men även bestämmelser kring sekretess och liknande.

Mallen som DokuMera har utvecklat hjälper dig att upprätta villkor för ett löpande företagslån för att undvika att väsentliga delar utelämnas eller att oklarheter uppstår kring villkoren. På så vis kan långivaren vara säkrare på att lånet blir återbetalat. Mallen anpassas enkelt efter de specifika behov som kan föreligga.

Villkoren ska vara kopplade till ett skuldebrev. Givetvis har DokuMera även mallar för detta.

Specifikation

  • Villkor för förlagslån (Löpande) 2024
  • 4108
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider