Villkor för kapitalandelslån 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta villkor för kapitalandelslån.

Kapitalandelslån (eller delägardebentures) är ett lån där inte bara avkastningen (räntan) utan även själva lånebeloppet beror på bolagets framtida resultat. Ett kapitalandelslån påminner om aktier som saknar rösträtt i bolaget. Långivaren har alltså en andel av bolagets kapital men ingen rösträtt på företagets bolagsstämma.

Genom lånet tillförs bolaget nytt kapital, dock utan att befintliga ägares inflytande i bolaget späds ut. Eftersom kapitalandelslån påminner mycket om aktier beslutar bolagsstämman om sådana får upptas. Ett kapitalandelslån kan vara ett alternativ till en nyemission. Kapitalandelslån var tidigare förbjudna men blev tillåtna i och med ändringarna i aktiebolagslagen.

Denna mall från DokuMera består av ett dokument som sätter upp de närmare villkoren för kapitalandelslån.

Specifikation

  • Villkor för kapitalandelslån 2024
  • 3857
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider