Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett yttrande gällande ett visst mål i en fortsatt skriftväxling med domstol.

Yttranden kan behövas i flera olika fall för att komplettera viss information eller för att svara på andra yttranden i en skriftlig process. Skriftväxling sker oftast genom ombuds försorg. Det finns ingen lagstadgad begränsning för hur lång tid en skriftväxling kan pågå. Domstolen kan däremot ange en dag för när skriftväxlingen ska anses vara avslutad. Senast vid den tidpunkten måste parterna slutligen ange sina yrkanden och grunder.

Denna mall består av ett kort yttrande som enkelt kan kompletteras med egen information för att sedan sändas över till domstolen.

Specifikation

  • Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2024
  • 4207
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider