AI-policy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för användning av AI (articificell intelligens) i företaget. 

Artificiell intelligenskan på olika sätt användas för att såväl utveckla som effektivisera verksamheten i ett företag. AI kan bland annat användas för att skapa texter, bilder eller annat innehåll som kan användas inom ramen för verksamheten (generativ AI).

Trots de fördelar som AI medför finns det åtskilliga risker med användning av AI, bland annat i fråga om säkerhet, tillförlitlighet, behandling av personuppgifter samt upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Med hjälp av denna policy kan du reglera vad som ska gälla i fråga om användning av AI-genererat innehåll på din arbetsplats. 

Specifikation

  • AI-policy 2024
  • 5543
  • 1,11
  • 3
  • docx
470 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider