Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dokument avseende ett ovillkorat aktieägartillskott med eftergift av fordran.

Ett ovillkorat aktieägartillskott med eftergift av fordran, ökar bolagets egna kapital genom att en fordran på bolaget efterskänks. Ett aktieägartillskott är vanligast då ett företag kommit på obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartillskott är inte ett lån, den som gör ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte kräva att få tillbaka pengarna.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt. 

Specifikation

  • Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Ovillkorat) Engelsk 2024
  • 5642
  • 1,11
  • 1
  • docx
475 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider